Kontakty

  Zodpovídá za stránky portálu
 

Mgr. Monika Havlová

Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

monika.havlova@kr-karlovarsky.cz   
tel.: 354 222 443, 736 650 051

 
Manažer:

Otázky k sekci

   

Mgr. Janka Kotrabová

Vedoucí oddělení vzdělávání/nostrifikace; dlouhodobý záměr; výroční zprávy; právník odboru   

janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 337, 601 214 131 

Rodič a žák:

Rady a návody

 

​Manažer

Legislativa

Metodika

Ing. Bc. Dagmar Hríňová

Oddělení vzdělávání/rozvojové programy MŠMT pro ZŠ; metodická pomoc ZŠ; dlouhodobý záměr vzdělávání;  

dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 280

Rodič a žák:

Rady a návody


Manažer:​ Metodika
   

Ing. Eva Cíchová

Oddělení vzdělávání/krajský koordinátor primární prevence; vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením; finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ, SŠ; dětské domovy 

eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 446 

Rodič a žák: 

Rady a návody

Manažer:​ Metodika
   

Ing. Irena Lauermannová

Oddělení vzdělávání/střední a vyšší odborné vzdělávání - přijímací řízení, průběh vzdělávání, ukončování vzdělávání; stipendia pro žáky SŠ a studenty VŠ

irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 373  

Rodič a žák

Stipendia SŠ a VŠ

Rady a návody

​Manažer: Metodika

​Mgr. Blanka Hanáková

Oddělení vzdělávání/nostrifikace; konkurzy

blanka.hanakova@kr-karlovarsky.cz  
tel.: 354 222 484 

Rodič a žák

Rady a návody

​Manažer:​ Metodika

Ing. Stanislav Jambor

Vedoucí oddělení organizační, správní a školských projektů/projekty z evropských fondů v oblasti vzdělávání; konzultace k dotačním titulům z EU;zřizovatelské kompetence; rejstřík škol

stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 358, 736 650 951 

​Rodič a žák:                                     Seznam škol

                                                      Termíny prázdnin

 

Manažer:                                         Projekty v gesci OŠMT

                                                      Metodika

                                                      Dokumenty

 

Všechny sekce:                                Události

Mgr. Eva Saligerová

Oddělení organizační, správní a školských projektů/Hlavní manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 582, 736 650 397

​Manažer                                          Projekt KAP
​​Libuše Koreňová
Oddělení organizační, správní a školských projektů/personální a platová agenda ředitelů p.o.; archiv osobních spisů bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení; sekretariát vedoucí odboru; anketa Den učitelů; jmenování a odměňování ředitelů
tel.: 354 222 580  
​Manažer:                                        Rady a návody

Ing. Zuzana Žitná

Oddělení organizační, správní a školských projektů/Hlavní manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz  

tel.: 354 222 179

​Manažer:                                         Projekt I-KAP

                                                      Projekt I-KAP 2

Michaela Kočová

Oddělení organizační, správní a školských projektů/Věcný manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 506

​Manažer:                                         Projekt I-KAP

                                                      Projekt I-KAP 2

Mgr. Radek Žemlička
Oddělení organizační, správní a školských projektů/oblast veřejných zakázek, dotací, investic, výkaznictví
tel.: 354 222 284

​Manažer: ​                                        Projekty

                                                      Metodika

   

Bc. Vlastimil Kovařík

Oddělení organizační, správní a školských projektů/rejstřík škol a školských zařízení; agenda zřizovatelských kompetencí

vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 261

Učitel:

Volná pracovní místa

Manažer:

Metodika

Všechny sekce:

Události

   

Ing. Martina Fučíková

Vedoucí oddělení mládeže a sportu/příspěvky v oblasti sportu;

martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 596, 736 650 379

Portál Karlovarského kraje:

Dotace

Mládež a sport 

   

Mgr. Jana Lukášová

Oddělení mládeže a sportu/olympiády dětí a mládeže; soutěže MŠMT

jana.lukasova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 344, 736 650 118

Portál Karlovarského kraje

 Olympiáda dětí a mládeže

Bc. Lenka Butašová

Oddělení mládeže a sportu/olympiády dětí a mládeže; soutěže MŠMT

lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 476, 601 214 150

​Portál Karlovarského kraje                Olympiáda dětí a mládeže

                                                     Soutěže MŠMT

 

Miriam Vajdová

Oddělení mládeže a sportu/dotační program v oblasti údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji a v oblasti školních soutěží 

miriam.vajdova@kr-karlovarsky.cz  

tel.: 354 222 453, 601 214 179

​Portál Karlovarského kraje                Dotace

Bc. Karolína Pokorná

Oddělení mládeže a sportu/archivace; dotace

karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 441, 731 670 010

​Portál Karlovarského kraje                Dotace

Tereza Havlíčková

Oddělení mládeže a sportu/dotace

tereza.havlickova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 523 

​Portál Karlovarského kraje                Dotace

Ing. Jana Trantinová

Vedoucí oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a dotací příspěvkových organizací

jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 210, 736 650 330  

 

Bc. Jana Růžičková

Oddělení financování vzdělávání/agenda soukromých škol, rozpočet přímých výdajů a dotací příspěvkových organizací 

jana.ruzickova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 409 

 

Dana Hubálková

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov, Aš 

dana.hubalkova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 632

 

Martina Kašparová

Oddělení financování vzdělávání/ agenda příspěvkových organizací kraje; rozpočet přímých výdajů a dotací pro příspěvkové organizace kraje

martina.kasparova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 422

 

Irena Pfisterová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Cheb, Mariánské Lázně, Nové Sedlo 

irena.pfisterova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 442

 

Helga Grujbárová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Sokolov 

helga.grujbarova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 235

 

Ing. Martina Jantošová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a DSO - oblast Karlovy Vary 

miroslava.beranova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 317

 

Ing. Jana Střimelská - t.č. na MD

Oddělení financování vzdělávání/výkazy PAM, statistika, podpůrná opatření

jana.strimelska@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 407

 

Radka Linhová

Oddělení financování vzdělávání

radka.linhova@kr-karlovarsky.cz 

tel.: 354 222 178    

Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 


Manažer:

 

 

 

 

 


Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 


Manažer: 

 

 

 Manažer:

Financování

 

 

 

 

   

Financování


 

 

 

 

Financování


 

 

 

   

  

Financo

vání 
 

 

Financování​ 


 

Financ

ování 

  

 

Financování
 

 


Financování

 

Financování