Kontakty

  Zodpovídá za stránky portálu
 

Mgr. Monika Havlová

Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

monika.havlova@kr-karlovarsky.cz   
tel.: 354 222 443

 
Manažer:

Otázky k sekci

   

Ing. Stanislav Jambor

Vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů/projekty z evropských fondů v oblasti vzdělávání; konzultace k dotačním titulům z EU; rozvoj lidských zdrojů  

stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 358

Manažer:

Projekty v gesci OŠMT

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Mgr. Eva Maršíková

Oddělení vzdělávání a evropských programů/nostrifikace; dlouhodobý záměr vzdělávání;stipendia pro studenty VŠ 

eva.marsikova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 467

 

Rodič a žák: 

Organizace školního roku

Životní situace

Vzdělávání

Učitel: 

 

Volná pracovní místa

Manažer:​ Metodika
   

Ing. Eva Cíchová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/krajský koordinátor primární prevence; vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením; finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ, SŠ; dětské domovy 

eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 446

 

Rodič a žák: 

Životní situace

Manažer:​ Metodika
   

Ing. Irena Lauermannová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/střední a vyšší odborné vzdělávání - přijímací řízení, průběh vzdělávání, ukončování vzdělávání; stipendia pro žáky SŠ

irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 373  

Manažer:

Metodika

Stipendia pro VŠ

   

​Mgr. Eva Saligerová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/Hlavní manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 

eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz 
tel.: 354 222 582 

Manažer:​ Projekt KAP

Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová

Oddělení vzdělávání a evropských programu/věcný manažer projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

marketa.adamcova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 506

​Manažer:                                         Projekt KAP
​​Michaela Sečányová
Oddělení vzdělávání a evropských programů/Asistent projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje
tel.: 354 222 505 
​Manažer:                                         Projekt KAP

Ing. Zuzana Žitná

Oddělení vzdělávání a evropských programů/Hlavní manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji

zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz  

tel.: 354 222 179

​Manažer:                                         Projekt I-KAP

Jana Škutová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/ Asistent projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji

jana.skutova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 178

​Manažer:                                         Projekt I-KAP
Mgr. Radek Žemlička
Oddělení vzdělávání a evropských programů/oblast veřejných zákázek, dotací, investic
​Manažer: ​                                        Projekty

Dana Martincová

Vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu/rejstřík škol; zřizovatelské kompetence; konkurzy; jmenování a odměňování ředitelů; stížnosti dana.martincova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 454

Rodič a žák:

Životní situace

Manažer:

Metodika

Legislativa

   

Bc. Vlastimil Kovařík

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/rejstřík škol a školských zařízení; agenda zřizovatelských kompetencí

vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 261

Učitel:

Volná pracovní místa

Manažer:

Metodika

Všechny sekce:

Události

   

Ing. Pavel Kubeček

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/otázky k soutěžím; olympiády mládeže; sportovní a předmětové soutěže

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz   

tel.: 354 222 184

Všechny sekce:

Soutěže

Portál Karlovarského kraje:

Mládež a sport

 

Všechny sekce:

Události

   

Josef Kočí

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/příspěvky v oblasti sportu a volného času; olympiády mládeže; anketa o nejlepšího sportovce

josef.koci@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 491

Portál Karlovarského kraje:

Mládež a sport

   

Mgr. Janka Kotrabová

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/právník odboru

janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 337

Rodič a žák: 

Životní situace

Manažer:​

Metodika

Legislativa

   

Hedvika Huňková

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/výkaznictví a mzdové záležitosti příspěvkových organizací;

hedvika.hunkova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 453

 

Manažer:

Metodika

Bc. Adéla Jelenová

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/příspěvky v oblasti sportu a volného času; příspěvky v oblasti sportu;

tel.: 354 222 520   

​Portál Karlovarského                        Mládež a sport

kraje:

Ing. Barbora Ančincová

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/dotace v oblasti školních soutěží a volného času

barbora.ancincova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 214

​Portál Karlovarského kraje                Dotace

Eva Kastlová

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/dotační program v oblasti údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji 

eva.kastlova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 441

​Portál Karlovarského kraje                Dotace

Ing. Jana Trantinová

Vedoucí oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a dotací příspěvkových organizací

jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 210  

 

Ing. Bc. Dagmar Hríňová

Oddělení financování vzdělávání/agenda soukromých škol, rozpočet přímých výdajů a dotací příspěvkových organizací 

dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 280

 

 

Dana Hubálková

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov, Aš 

dana.hubalkova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 632

 

Martina Kašparová

Oddělení financování vzdělávání/ agenda příspěvkových organizací kraje; rozpočet přímých výdajů a dotací pro příspěvkové organizace kraje

martina.kasparova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 422

 

Irena Pfisterová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Cheb, Mariánské Lázně, Nové Sedlo 

irena.pfisterova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 442

 

Helga Grujbárová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Sokolov 

helga.grujbarova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 235

 

Jitka Suchanová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a DSO - oblast Karlovy Vary 

jitka.suchanova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 317

 

Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

 

Financování

 

 

 

 

   

 Financování

 

 

 

 

  

 

Financování 

 

 

 

   

  

 

Financování

 

 

 

 

  

 

Financování

 

 

 

 

  

Financování

 

 

 

 

  

  

Financování