​Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 674/06/20 ze dne 29. 6. 2020 schválila Pravidla pro poskytování náborových příspěvků učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Pravidla jsou účinná dnem schválení radou kraje. Přechodná ustanovení pravidel pozbývají platnosti a účinnosti dnem 31. 8. 2021.
 
Pravidla_naborove_prispevky_potreba_P1.docPříloha č. 1 - Personální potřeba
Pravidla_naborove_prispevky_smlouva_P2.docxPříloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku - vzor
Pravidla_naborove_prispevky_kval_dohoda_P3.docxPříloha č. 3 - Kvalifikační dohoda - vzor
Pravidla_naborove_prispevky_dodatek_P4.docxPříloha č. 4 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku - vzor
Pravidla_naborove_prispevky_smlouva_prevzeti_P6.docxPříloha č. 6 - Smlouva o převzetí závazku – vzor
Pravidla_naborove_prispevky_zadost_P7.docPříloha č. 7 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje
Pravidla_naborove_prispevky_fin_vyuctovani_P8.docxPříloha č. 8 - Finanční vyúčtování
Pravidla_naborove_prispevky_zav_fin_vyuctovani_P9.docxPříloha č. 9 - Závěrečné finanční vyúčtování