Pravidla pro oceňování pedagogických pracovníků

Pravidla pro udělování ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji
Návrh na udělení ocenění