Volební řád pro volby do školských rad

Volební řád do školských rad je dokument, podle kterého postupují při konání voleb do školských rad všechny příspěvkové organizace vykonávající činnost základních, středních a vyšších odborných škol, jež byly Karlovarským krajem zřízeny nebo na něj převedeny zvláštním zákonem.

​​