Financování

  

  • Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"
  • Vyhlaseni_RP.docxVyhlášení rozvojového programu
  • Priloha_1_vybrane_obory.docxPříloha č._1 - přehled vybraných oborů
  • Priloha_2_zadost_do_RP.docxPříloha č._2 - Žádost o poskytnutí dotace

 

  • Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016"

č. j.: MSMT - 44463/2015 ze dne 15. prosince 2015 

 

  • Rozvojový program na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství s účelovým znakem 33 073,

č.j. MSMT 12415/2017-1

  •  Příloha č. 1 k vyúčtování dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství