Zrušení institutu souhlasu k využití asistenta pedagoga

S účinností od 1. září 2018 dochází  ke zrušení ustanovení § 16 odst. 11 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (novela č. 101/2017 Sb.), dle kterého  bylo navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy nebo školského zařízení ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga podmíněno souhlasem krajského úřadu.

 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení již tedy nežádají krajský úřad o vydání souhlasu.
 
Je však nadále nezbytné, aby:
    • správně vykazovaly zřízení či zrušení pozice asistentů pedagoga s uvedením správného kódu NFN ve výkazu R44-99, a to vždy nejpozději do konce měsíce tak, aby účinnost nastala k prvnímu dni následujícího měsíce. Data z výkazů jednotlivých škol budou i nadále podkladem k přidělování či odebírání prostředků státního rozpočtu do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení;
    • měly platné doporučení školského poradenského zařízení ke zřízení konkrétní pozice asistenta pedagoga.
 
Případné další informace Vám zodpoví:
 
Ing. Jana Trantinová, tel. 354 222 210, e-mail: jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz