Ředitel školské právnické osoby a ředitel příspěvkové organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí je jmenován na základě zřizovatelem vyhlášeného konkursního řízení.

 

skol_postup_konkurz.docPostup při organizaci a průběhu konkurzního řízení
P1_konkurs_verejne_oznameni.docPříloha č. 1 - doporučený text veřejného oznámení
P2_konkurs_zadost_o_urceni_clena.docPříloha č. 2 - žádost o určení člena konkurzní komise
P3_konkurs_jmenovani_clena_komise.docPříloha č. 3 - jmenování předsedy a členů konkurzní komise
P4_konkurs_odvolani_clena_komise.docPříloha č. 4 - odvolání z funkce předsedy/člena konkurzní komise
P5_konkurs_pozvanka_na_jednani_clen_1.docPříloha č. 5 - pozvánka na jednání komise - člen 1
P6_konkurs_pozvanka_na_jednani_clen_2.docPříloha č. 6 - pozvánka na jednání komise - člen 2
P7_konkurs_pozvanka_uchazec.docPříloha č. 7 - pozvánka ke konkurznímu řízení

P8_konkurs_zapis_z_jednani_komise.docPříloha č. 8 - zápis z jednání konkurzní komise

P9_konkurs_hlasovaci_listek.docPříloha č. 9 - hlasovací lístek
P10_konkurs_zapis_z_konkursniho_rizeni.docPříloha č. 10 - zápis o průběhu konkurzního řízení
P11_konkurs_oznameni_o_vyslednem_poradi.docPříloha č. 11 - oznámení o výsledném pořadí
 
P12_konkus_jmenovani_reditele_radou_obce.docPříloha č. 12 - jmenování ředitele radou obce

P13_konkurs_jmenovani_reditele_starostou_obce.docPříloha č. 13 - jmenování ředitele starostou obce