!!!Níže uvedená metodika se vztahuje na konkurzní řízení vyhlášené do 15. 4. 2019 (včetně)!!!

 

Ředitel školské právnické osoby a ředitel příspěvkové organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí je jmenován na základě zřizovatelem vyhlášeného konkursního řízení.

 

skol_postup_konkurz.docPostup při organizaci a průběhu konkurzního řízení
skol_konkurz_priloha1.docPříloha č. 1 - doporučený text veřejného oznámení
skol_konkurz_priloha2.docPříloha č. 2 - žádost o určení člena konkurzní komise
skol_konkurz_priloha3.docPříloha č. 3 - jmenování předsedy a členů konkurzní komise
skol_konkurz_priloha4.docPříloha č. 4 - odvolání z funkce předsedy/člena konkurzní komise
skol_konkurz_priloha5.docPříloha č. 5 - pozvánka na jednání konkurzní komise
skol_konkurz_priloha6.docPříloha č. 6 - pozvánka ke konkurznímu řízení
skol_konkurz_priloha7.docPříloha č. 7 - zápis z jednání konkurzní komise
skol_konkurz_priloha8.docPříloha č. 8 - hlasovací lístek
skol_konkurz_priloha9.docPříloha č. 9 - zápis o průběhu konkurzního řízení
skol_konkurz_priloha10.docPříloha č. 10 - oznámení o výsledném pořadí
skol_konkurz_priloha11.docPříloha č. 11 - jmenování ředitele radou obce
skol_konkurz_priloha12.docPříloha č. 12 - jmenování ředitele starostou obce