Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.  V národní legislativě upravuje zpracování osobních údajů zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V této části portálu budou zveřejňované aktuální informace – změny v oblasti ochrany osobních údajů.

prokazovani_totoznosti.pdfProkazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Zpracovani_OU_testovani_zamestnancu.pdfZpracování osobních údajů při testování zaměstnanců