METODIKA A DOKUMENTACE

  • Metodicka_doporuceni_prevence.zipMetodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Co dělat když...), č.j. 21291/2010-28

 

  • Metodicky_pokyn_2016_sikana.pdfMetodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016

 

  • Metodicke_doporuceni_IVyP.pdfMetodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013

 

 

 

  • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - čj.: 10 194/2002-14

 

  •  Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané - čj.: 25 884/2003-24

  • Pravidla pro rodiče a děti k internetu - čj.: 11 691/2004-24

 

DOTACE

 
 

KONTAKTY NA METODIKY PREVENCE, KOORDINÁTORY PRO NADANÉ DĚTI, KORDINÁTORY PRO DĚTI S AUTISMEM A KOORDINÁTORA PRO LOGOPEDICKOU PÉČI