METODIKA A DOKUMENTACE

 • Brozura_Co_delat_kdyz.pdfPříručka - Co dělat, když - Stop násilí na dětech - bezpečná škola
 • Manual_ved_trid_hod.pdfManuál - Metodika vedení třídnických hodin
 • Pomucka_pro_pedagogy.pdfPomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta - dokument se týká novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Metodicke_doporuceni_PAS.pdfMetodické doporučení MŠMT - dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS - č.j. MSMT-5217/2017-1
 • Formular_Krizovy_plan_PAS.pdfPříloha doporučení - Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

 

 • Metodicka_doporuceni_prevence.zipMetodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Co dělat když...), č.j. 21291/2010-28

 

 • Metodicky_pokyn_2016_sikana.pdfMetodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016

 

 • Metodicke_doporuceni_IVyP.pdfMetodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013

 

 

 

 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - čj.: 10 194/2002-14

 

 •  Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané - čj.: 25 884/2003-24

 • Pravidla pro rodiče a děti k internetu - čj.: 11 691/2004-24

 

DOTACE

 
 

KONTAKTY NA METODIKY PREVENCE, KOORDINÁTORY PRO NADANÉ DĚTI, KORDINÁTORY PRO DĚTI S AUTISMEM A KOORDINÁTORA PRO LOGOPEDICKOU PÉČI