skol_cizinci_povinna_dochazka.xlsSíť základních škol určených k bezplatné jazykové přípravě žáků-cizinců (viz přiložená tabulka)


Metodika_vzd_cizincu_MS_ZS.pdfMetodický materiál ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ


​​Metodika_vzdelavani_cizinci_SS.pdfMetodický materiá​l ke vzdělávání cizinců SŠ
​​