​Karlovarský kraj zpracoval doporučení pro školy k řešení absence nezletilých žáků. Níže je uveden text tohoto doporučení vč. souvisejících příloh.
 
Priloha_1.docxPříloha č. 1 - Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti žáka/žákyně ve vyučování
Priloha_2.docxPříloha č. 2 - Pozvánka
Priloha_3.docxPříloha č. 3 - Protokol o ústním jednání ve věci řádného docházení žáka/žákyně do školy
Priloha_4.docxPříloha č. 4 - Záznam o nedostavení se k projednání řádného docházení žáka/žákyně do školy
Priloha_5.docxPříloha č. 5 - Záznam o nedoložení důvodu nepřítomnosti žáka/žákyně ve vyučování
Priloha_6.docxPříloha č. 6 - Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možné spáchání přestupku
Priloha_7.docxPříloha č. 7 - Oznámení o skutečnostech nasvědčujících možné zanedbávání povinné školní docházky žáka/žákyně
Priloha_8.docxPříloha č. 8 - Informace k možnému zanedbávání; povinné školní docházky žáky/žákyně