Informace o projektu:
Operační program potravinové a materiální pomoci
Specifický cíl I: Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol
Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000032
Celkové náklady projektu: 4.158.132,30 Kč
Projektem Obědy do škol v Karlovarském kraji 2019/2020 zajistíme ve školním roce 2019/2020 stravování pro 738 dětí v hmotné nouzi z 24 základních škol, 3 základních a mateřských škol a 15 mateřských škol v Karlovarském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sledujeme cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách a celkovou integraci do společnosti.