logo_FEAD

 

Informace o projektu:
Operační program potravinové a materiální pomoci
Specifický cíl I: Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol
Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000052
Celkové náklady projektu: 4.393.270,35 Kč
Projektem Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021 zajistíme  stravování pro 723 dětí v hmotné nouzi z 18 ZŠ, 4 ZŠ a MŠ a 16 MŠ v Karlovarském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sledujeme cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách a celkovou integraci do společnosti. Celkem předpokládáme vydat 140.622 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 4.393.270,35 Kč.