logo_FEAD.jpgInformace o projektu:
Operační program potravinové a materiální pomoci
Specifický cíl I: Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol
Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022
Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000067
Celkové náklady projektu: 2.193.123,45 Kč
Projektem Obědy do škol v Karlovarském kraji zajistíme ve školním roce 2021/2022 stravování pro 354 dětí v hmotné nouzi z 20 ZŠ, 4 ZŠ a MŠ a 15 MŠ v Karlovarském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sledujeme cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách a celkovou integraci do společnosti. Celkem předpokládáme vydat 69.840 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 2.193.123,45 Kč.