logo FEAD

Informace o projektu:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Specifický cíl I: Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol

Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000009

Celkové náklady projektu: 3.464.673,45 Kč

Projektem Obědy do škol v Karlovarském kraji zajistíme ve školním roce 2017/2018 stravování pro 640 dětí v hmotné nouzi z 19 základních škol a 7 mateřských škol v Karlovarském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sledujeme cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách a celkovou integraci do společnosti.