Název projektu: ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů
Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01260 
Realizátor projektu: Integrovaná střední škola Cheb
Stavebník: Nepro stavební a. s.
Technický dozor investora: Ing. Antonín Nováček
Projektant: Ing. Jaroslav Radovnický
Stránky operačního programu: www.nuts2severozapad.czwww.europa.cz  
Cílem projektu je rekonstrukce objektu Houslařské školy a její přebudování na Centrum dřevozpracujících oborů, které jsou vyučovány na Integrované střední škole Cheb, a to oborů Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na výrobu strunných drnkacích a smyčcových nástrojů a oboru Truhlář. Stávající houslařská škola bude kompletně stavebně upravena, nově zajištěny vnitřní instalace,  objekt zateplen, vyměněny všechny otvorové výplně a provedena nová střecha objektu. Přidružená budova garáží bude rozebrána a na jejím místě postaven nový jednopodlažní nepodsklepený objekt truhlárny pro praktické vyučování. Budova školy bude nově vybavena školním zařízením a nové dílny připraveny pro umístění moderní technologie pro dřevozpracující obory, které škola pořídila mimo předkládaný projekt. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
- odstranění roztříštěnosti teoretické a praktické výuky žáků a odstranění docházky mezi odloučenými pracovišti 
- vytvoření podmínek pro vyšší zájem o technické obory na středních škole 
- harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a prací
- zvýšení kvality a bezpečnosti školního prostředí 
- zachování exkluzivity oboru uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů
 
 
Průběh realizace projektu:
I. etapa:
- bourací práce
- rozvody instalací
- rekonstrukce střechy
 
II. etapa:
- stropní konstrukce
- Svislé konstrukce
- Úpravy povrchů
- Výplně otvorů
- Střecha
- Tesařské a truhlářské konstrukce
- Elektroinstalace
- VZT
- Dodávka nábytku na míru
- a další
Dne 25. 9. 2015 byl Městským úřadem Cheb, odbor stavební a životní prostředí udělen kolaudační souhlas užíváním stavby Centra dřevozpracujících oborů ISŠ Cheb, které bude od podzimu znovu sloužit k výuce oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – houslař a kytarář a zároveň dojde ke kompletnímu přesunutí odborných teoretických předmětů oboru truhlář a bude v tomto objektu probíhat výuka odborné praxe.
Objekt prošel kompletní citlivou rekonstrukcí, jejíž cílem bylo zachovat historizující ráz objektu, ale zároveň umožnit moderní výuku výše uvedených oborů. Součástí díla byla také dodávka nového nábytku.
Přejeme si, aby nové prostředí bylo příjemné jak našim žákům, tak jejich kantorům a aby i díky němu od nás odcházeli naši absolventi spokojeni.
 
DSC05039.JPG DSC05047.JPG
DSC05048.JPG DSC05058.JPG
DSC05060.JPG DSC05064.JPG

 
logolink ROP