Už dva roky pracují týmy odborníků ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací na tom, aby pomohli nastavit dobré podmínky pro inkluzi v českém školství. V projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, společně vytvořili řadu unikátních dokumentů, které usnadní práci a život učitelům, asistentům pedagoga, ale především dětem, které z nějakého důvodu ve školách selhávají. Pedagogové všech typů škol ocení zejména Katalog podpůrných opatření, praktický manuál, který krok za krokem radí, jak pracovat se žáky s tělesným handicapem, mentálním postižením či zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Jak v tištěné, tak elektronické formě budou od července k dispozici rovněž metodiky a příručky pro asistenty pedagoga, Standard práce asistenta pedagoga nebo také analýzy, výzkumy a návrhy systémových řešení v českém školství (www.inkluze.upol.cz). Výstupy projektu, v němž spojily síly Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, čtivou formou prezentuje i časopis Škola all inclusive.
 
Odkaz na časopis o inkluzi naleznete ZDE.
 
Logolink OP VK