Informace o projektu:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Specifický cíl I: Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol

Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019

Registrační číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000020

Celkové náklady projektu: 4.638.949,35 Kč

Projektem Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 zajistíme ve školním roce 2018/2019 stravování pro 829 dětí v hmotné nouzi z 23 základních škol, 8 základních a mateřských škol a 14 mateřských škol v Karlovarském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sledujeme cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách a celkovou integraci do společnosti.