logolink OP VK

 
 
Informace o projektu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004
Realizace projektu: 01.09.2013 - 30.06.2015
Celkové náklady projektu: 53.089.709,94,- Kč
Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. Do projektu je zapojeno 12 středních škol v roli finančního partnera. Zapojené školy budou vybaveny moderním zařízením a budou realizovat takové aktivity, které umožní zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory.
 
 
Informace o projektu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0080
Realizace projektu: 01.01.2010 - 31.12.2012
Celkové náklady projektu: 19.467.098,44,- Kč
Projekt hodnocení kvality je určen pro všech 26 středních škol zřizovaných Karlovarským krajem a jeho hlavními části jsou:
- Vyhodnocení vstupního stavu škol dle metodiky CAF
- Zavedení systému řízení kvality dle ISO9001 aplikovanou směrnicí ve školství ISO/IWA 2:2003
- Vyhodnocení výstupního stavu
Výstupem projektu bude je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardů kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol. Významným přínosem pro cílovou skupinu vedení škol je zajištění externí evaluace, nastavení mechanismů odpovědnosti a vytvoření principů interní evaluace. 
Finančním partnerem projektu je společnost ATTEST, s.r.o., www.attest.cz.
 
 
Informace o projektu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název žadatele: Karlovarský kraj
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026
Realizace projektu: 01.04.2010 - 31.03.2013
Celkové schválené náklady projektu: 7.936.887,04 Kč
Projekt je ze 100% financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR
V rámci projektu bude vytvořeno Krajské vzdělávací centrum při Gymnáziu Sokolov, jehož úkoly budou koordinace kroků při naplňování kurikulární reformy pomocí školních vzdělávacích programů, zprostředkování výměny zkušeností s realizací školních vzdělávacích programů v rámci vzdělávacích oblastí a oborů, organizace workshopů zaměřených na výměnu zkušeností mezi pedagogy základních a středních škol a konečně organizace celokrajských konferencí (Pedagogický den) s prezentací úspěšných aktivit ze škol a semináři, které povedou odborní lektoři z vysokých škol a budou zaměřeny na využití moderních technologií ve výuce. V rámci projektu rovněž vznikne tištěná podoba prezentací a příspěvků z konferencí.
Partneři projektu:
1) Gymnázium Sokolov - finanční partner
2) Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace - nefinanční partner
3) Metodik.cz - nefinanční partner
 
 
Informace o projektu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Inovace školského portálu Karlovarského kraje
Název žadatele: Karlovarský kraj
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024
Realizace projektu: 01.04.2010 - 31.03.2013
Celkové schválené náklady projektu: 8.232.780,26 Kč
Projekt je ze 100% financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. 
V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny e-learningové kurzy jazykového vzdělávání, které budou obsahovat i části zaměřené na přípravu na zkoušky odpovídající mezinárodně platným certifikátům. Dále bude v rámci projektu proškolen v používání portálu management škol (ředitelé škol, jejich zástupci a ICT metodici) a členové metodických týmů pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory. Bude vytvořena databáze e-learningových kurzů společně se systémem na jejich vkládání a vyhledávání. Celý systém pilotně ověříme. Dále bude z projektu vytvořena databáze vzdělávacích programů pořádaných různými institucemi v Karlovarském kraji. V rámci projektu bude rovněž vytvořena otevřená a uzavřená komunikační platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi i koncovými uživateli. Inovovaný portál bude zároveň propojen s evropským portálem European Schoolnet.
Partneři projektu:
1) Gymnázium Cheb - nefinanční partner
2) Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace - nefinanční partner
3) Metodik.cz - nefinanční partner