Hlavním cílem projektu je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.
 
Základním posláním projektu je tedy vytvoření atraktivního a moderního vzdělávacího centra, které by se nejen kvalitou výuky, ale i kvalitou studijního prostředí rovnalo požadavkům zahraničních škol a nabízelo obyvatelům chebského okresu možnost kvalitního vzdělání.
 
Realizované aktivity projektu:
 
  • léto 2014
- dodávka 3D techniky (3D scanner a 3D tiskárna)
- dodávka geodetické techniky (dálkoměrystavební laser, rotační laser, nivelační přístroje, totální stanice)
- dodávka svářecí techniky (bodová svářečkasvářečka Genesissvářečka Mig Mag )
  • podzim 2014
- stavební technika (bourací kladiva, pila na Ytong, inspekční kamery na potrubí, průmyslový vysavač, čistička odpadních potrubí, zařízení na provádění zkoušek těsnosti, zmrazovací systém na údržbu a instalaci sanity a topení, kompaktní závitořez)
- dílenské vybavení (ponky, svářecí boxy, kovářské výhně)
Součástí vybavení je vždy zaškolení pedagogických pracovníků školy a pokud je to možné, tak i žáků školy ze strany dodavatelů vybavení.
Většina vybavení je již aktivně využívána ve vzdělávacím procesu a žáci mají možnost využívat při výuce takové vybavení, se kterým se setkají v moderních provozech po nástupu do zaměstnání.
  • jaro 2015
- vybavení metalurgické laboratoře 
- vybavení autoservisu (tester elektronických systémů, hydraulické zvedáky, regloskop, geometrie, zouvačka a vyvažovačka kol, stroj na obrábění brzdových kotoučů)
- počítačová učebna pro výuku technických oborů (30 ks PC, zobrazovací technika, ploter A0)
- elektrotechnické laboratoře (modulární  výukový systém pro výuku elektroniky a elektrických měření; elektrotechnická laboratoř se 3. sekcemi - elektrické systémy, domácí a průmyslové instalace, elektrická měření a stroje, elektrická ochrana a bezpečnost)
- elektrotechnické dílny
- vybavení gastroúseku (konvektomaty, plynové sporáky, lednice a chladící stoly, cukrářské a pekařské pece, kávovary, kuchyňské roboty atd.)
- strojírenský úsek (soustruhy, frézky, vrtačky, klempířské stroje, CNC stroje atd.)
- truhlárna

 

V měsíci září 2015 bylo úspěšně zakončeno vybavování školních dílen, laboratoří a odborných učeben moderní technikou a během podzimu 2015 byla přesunuta veškerá výuka do těchto prostor.

 

banner ROP