logolink_OPVVV.jpg

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Výše finanční podpory: 34 126 241,92 Kč

Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání.

 

Soutěž pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol

 

V rámci podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě vyhlašujeme soutěž pro žákovské/studentské týmy, i jednotlivce ze středních a vyšších odborných škol v Karlovarském kraji. 

Žáci/studenti se mohou přihlásit se svým projektem z podnikatelské, příp. neziskové oblasti. V průběhu školního roku jim bude k dispozici mentor, se kterým se sejdou na 10 schůzkách. V červnu 2019 představí týmy své projekty ve své škole a následně před investorskou komisí, která bude složena z odborníků z praxe. Poté proběhne slavnostní vyhlášení vítězného projektu.

 

Soutez_podnikavost.pdfPodmínky soutěže a Prihlaska_do_souteze.docxPřihláška do soutěže 

  

Pozvánky:

 

Platforma k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti

Pozvanka_ABAKU_15_11_2018.pdfPozvánka - 15. 11. 2018 od 13.00 do 17.00 v Krajské knihovně Karlovy Vary - "Aplikace výukové metody ABAKU ve školách"

 

Pozvánka - 10. 10. 2018 od 13.00 do 18.00 v Gymnáziu Sokolov a KVC, Husitská 2053

Pozvánka - 24. 9. 2018 od 15.00 do 19.00 v Městské knihovně Ostrov

3_platforma_GRAMOTNOSTI_17_5_18.pdfPozvánka - 17. 5. 2018 13.00 do 17.00 na ZŠ Rokycanova 258, Sokolov

Pozvanka_2_platforma_gramot.pdfPozvánka - 25. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 v Základní škole Sokolov, Běžecká 2055

Pozvanka_platforma_gram_I.pdfPozvánka - 23. 1. 2018 od 14.00 v Komunitním centru Krajské knihovny Karlovy Vary, pobočka Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary Horní Drahovice. 

 

Platforma k podpoře nadání

platforma_nadani_3_10-4_10_2018_Cheb.pdfPozvánka - 3. 10. 2018 od 9.00 do 17.00 a 4. 10. 2018 od 8.00 do 16.00 v DDM Sova Cheb, Palackého 1562/8

platforma_nadani_22_10_2018_KV.pdfPozvánka - 22. 10. 2018 od 9.00 do 17.00, Hotel Lafonte, Majakovského 39, Karlovy Vary

 

Platforma_nadani_12_6_2018.pdfPozvánka - 12. 6. 2018 od 13.00 do 16.00 na ZŠ Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 540

Platforma_nadani_22_5_2018.pdfPozvánka - 22. 5. 2018 od 13.00 do 15.00 na ZŠ Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 540

Platforma_nadani_9_5_2018.pdfPozvánka - 9. 5. 2018 od 13.00 do 15.30 v Pedagogicko-psychologické poradně, Palackého 8, Cheb

Pozvánka - 21. a 22. 3. 2018 od 12.30 v Chebu, Palackého 8, 3. patro 

 

Platforma k podpoře podnikavosti, kreativity a iniciativy

Pozvanka_platforma_podnikavost.pdfPozvánka - 17. 4. 2018 od 13.00 do 16.00 na Střední škole živnostenské v Sokolově (budova v ulici Žákovská)

Pozvanka_podnikavost_190218.pdfPozvánka - 19. 2. 2018 od 12.30 na Střední škole živnostenské v Sokolově (budova v ulici Žákovská)

 

Platforma KARIPO

Pozvanka_platforma_KARIPO_22_11_2018.pdfPozvánka - 22. 11. 2018 od 9.00 do 15.00 v hotelu Lafonte, Majakovského 29, K. Vary - "Jak na kariérové poradenství ve školách?"

Pozvanka_platforma_KARIPO_27_11_2018.pdfPozvánka - 27. 11. 2018 od 10.00 do 14.00 v Krajské knihovně Karlovy Vary - Euroguidance a Erasmus+

Pozvanka_platforma_KARIPO_12_12_2018.pdfPozvánka - 12. 12. 2018 od 10.00 do 14.00 - exkurze do podniku BWI Czech republic, s.r.o., Cheb

 

Pozvanka_karier_poradci_260218.pdfPozvánka - 26. 2. 2018 od 8.30 v Sokolovské uhelné, a.s. - pracoviště Vřesová

Pozvanka_platforma_I.pdfPozvánka - 11. 1. 2018 od 13:00 v zasedací místnosti č. 215 budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Workshopy

WS__Metody_Kritickeho_mysleni_6_6_2018.pdfPozvánka - k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti - 6. 6. 2018 od 14.00 do 17.00 na Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary

Pozvanka_WS_Kriticke_mysleni.pdfPozvánka - kritické myšlení pro pedagogy nematuritních oborů středních škol – 20. 4. 2018 od 14 hodin na Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary

Pozvanka_WS_Medialni_vychova.pdfPozvánka - mediální výchova pro pedagogy nematuritních oborů středních škol - 13. 3. 2018 od 14.00, Střední škola živnostenská Sokolov, Komenského 7, Sokolov 

 

Školská inkluzivní koncepce

 

Krajskou metodičkou pro tvorbu Školské inkluzivní koncepce (ŠIK) je speciální pedagožka ze základní školy, dalšími členy pracovní skupiny jsou: ředitelka ZŠ a SŠ K. Vary a speciálního pedagogického centra K. Vary, výchovná poradkyně a učitelka psychologie a pedagogiky na SPŠ, gymnáziu a VOŠ K. Vary, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny v Chebu, vedoucí Speciálně pedagogického centra K. Vary, pedagožky základní školy, zástupkyně ředitele ZŠ, výchovná poradkyně na SŠ, koordinátorka předškolního klubu při Člověku v tísni o.p.s., klinický psycholog a psychoterapeut, odborní pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu KK.

Schůzek se účastní též ředitelka Karlovarského krajského inspektorátu ČŠI.
 
 

Motivační systém pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání

 

Členy pracovní skupiny jsou odborníci v dané oblasti, např. ředitelka Střediska výchovné péče Karlovy Vary, vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí v Karlových Varech, pedagožky ze střední i základní školy, terénní pracovník neziskové organizace, odborní pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu KK. Krajskou metodičkou pro tvorbu motivačního systému je ve svém hlavním pracovním poměru koordinátorkou vzdělávacích služeb ve společnosti Člověk v tísni o.p.s. Schůzek se účastní též ředitelka Karlovarského krajského inspektorátu ČŠI.

 
 
 Letni_skoly_2018_zprava.docxZpráva z letních škol pro pedagogy.

 

 

 

 

 

 

 

   

Další dosud aktivity_leden-cerven_2018.docxrealizované aktivity v rámci projektu. 

 

Témata:

 

1. Podpora polytechnického vzdělávání

 • Intenzivní spolupráce SŠ a MŠ/ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání
 • Letní školy zaměřené na environmentální výchovu

 

2. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ se slabšími výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na SŠ, a žáků SŠ v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem

 • Volnočasová aktivita na rozvoj funkční gramotnosti žáků SŠ v Krajské knihovně Karlovy Vary
 • Teambuilding pro pedagogy v Krajské knihovně
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Letní školy – vzdělávací aktivity pro pedagogy ZŠ a SŠ na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti
 
3. Podpora inkluze
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce KK
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory nadání
 • Tvorba motivačního systému podpory pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání 

 

4. Rozvoj kariérového poradenství

 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kariérového poradenství

 

5. Implementace KAP v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

 • Tvorba a rozvoj a sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě
 • Podpora podnikatelských / neziskových projektů žáků a studentů SŠ /VOŠ

 

6. Popularizace aktivit a cílů KAP KK

 

Kontakty na realizační tým I-KAP

 

Hlavní manažer projektu

Ing. Zuzana Žitná

Email: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 179

 

Finanční manažer projektu

Zdena Rambousková

Email: rambouskova.zdena@seznam.cz

 

Věcný manažer projektu

Jana Škutová

Email: jana.skutova@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 178

 

Asistentka projektu

Michaela Kočová

Email: michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz

354 222 506