logo OPVVV
 
 
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
Výše finanční podpory: 98 521 761,83
Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Partneři s finančním příspěvkem:
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Západočeská univerzita v Plzni
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, příspěvková organizace
 
Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v KAP 2 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, aktivity škol v polytechnickém vzdělávání a čtenářské a matematické gramotnosti. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, kariérové poradenství a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivity_IKAP2_2023_portal.pdfZrealizované aktivity projektu

sbornik_IKAP2_web.pdfSborník zrealizovaných aktivit projektu IKAP 2

​Kontakty na realizační tým projektu:
 
Hlavní manažer projektu
Ing. Zuzana Žitná
Tel.: 354 222 179
 
Věcný manažer projektu
Michaela Kočová
Tel.: 354 222 506
  
Finanční manažer projektu
Zdena Rambousková
Tel.: 725 714 634
 ​​