​V letošním roce otevírá Fakulta strojní ZČU 1. ročník Dětské technické univerzity v Chebu a Sokolově, která je určená pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Kroužky budou probíhat každou středu od 15:00 do 16:30 hodin.
 
V Sokolově budou kroužky probíhat na ISŠTE Sokolov, v Chebu na ISŠ Cheb.
 
Dětskou technickou univerzitou navazujeme na úspěšné akce, jako jsou Dny vědy a techniky, Noc vědců, DronFest a další, kterých jsme se v minulosti účastnili. Naší snahou je ukázat žákům, že technika nejsou jen dlouhé a složité matematické výpočty, které vídají v učebnicích, na tabulích nebo fotografiích, ale že to může být především zábava.
 
Pracovníci a partneři Fakulty strojní připravili společně s partnerskými školami roční program, který pomůže dětem nahlédnout do oblasti techniky zábavnou a hravou formou a dá jim možnost si řadu věcí také vyzkoušet.
 
Pokud hledáte vhodný způsob, jak zabavit své děti, nabídnout jim možnost technického vzdělávání v příjemném kolektivu a zároveň je vést k zajímavé a perspektivní budoucnosti přihlaste je k nám na Dětskou technickou univerzitu. Cena za celý školní rok činí 1 600 Kč.
 
Více informací najdete na stránkách www.detskatechnickauniverzita.cz