​Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost připravil pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Interaktivní výukový modul "Digitální stopa". Modul je v současné době v pilotním testování, do kterého se mohou zapojit i další školy. Po ukončení této pilotní fáze bude modul bezplatně poskytnut všem základním školám a víceletým gymnáziím k volnému využití.
 
V případě zájmu o tento Interaktivní výukový modul se obraťte na paní Mgr. Pavlínu Jedličkovou z oddělení vzdělávání a cvičení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost přes e-mail: p.jedlickova@nukib.cz.