​Český národní registr dárců kostní dřeně spustil edukační program pro žáky středních škol s cílem šířit povědomí o činnosti této organizace. Žáci se zároveň dozví o nemocech krvetvorby a jejich léčbě. V případě, že o toto téma máte zájem, tak lze školu přihlásit u kontaktní osoby: Věra Šilerová na e-mail: silerova@kostnidren.cz.