​Fullbrightova komise vybírá školy, které mají zájem o amerického asistenta do výuky angličtiny. Přihlášky na školní rok 2019/2020 je nutné zaslat do 1. 2. 2019. Více informací naleznete na stránkách programu.