​Společnost EDUin, o.p.s. vyhlásila cenu Global Teacher Prize Czech Republic pro učitele základních a středních škol z České republiky. Cílem ankety je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy působící na ZŠ a SŠ v ČR, pomoci nastavit standardy učitelské praxe, na základě sdílení dobré praxe inspirovat a motivovat ostatní pedagogy a napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání a posílení statusu učitele v ČR. 
 
Do ceny může učitele nominovat kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře do 28. 2. 2021 a nominovaný učitel se potom sám rozhodne, zda se do ceny přihlásí. V přihlášce kandidáti přibližují svoji pedagogickou činnost v rámci 4 kritérií,  hodnocení přihlášek je tříkolové, nejprve ji hodnotí nezávislí hodnotitelé, 10 finalistů pak odborná porota, která posuzuje práci finalistů přímo na hodinách se žáky.