​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty (šablony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) týkající se personálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit. Další informace k řešení dopadů aktuálních opatření na projekty zveřejní MŠMT v příštím týdnu 16. - 20. 3. 2020. Sledujte průběžně stránky operačního programu.