​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení k využití Komunikačního souboru pro práci s osobami s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem tohoto materiálu je předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s poruchou autistického spektra dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení. Úkolem Komunikačního souboru je výrazně usnadnit komunikaci odborné i laické veřejnosti s osobami s autismem a naopak, a zároveň změnit chování intaktní společnosti k lidem s tímto druhem znevýhodnění.
 
  • Informační leták
  • Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
  • Desatero komunikace s pacientem s PAS
  • Průkaz osoby s PAS