​Magistrát Hlavního města Prahy pořádá ve dnech 14. - 15. 6. 2018 konferenci na téma "Integrace na školách - sdílení příkladů dobré praxe". Konference se uskuteční v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze (Husova 20, Praha 1). Účast na konferenci musí být potvrzena do 12. 6. 2018 na mail paní Lucie Bultové: lbultova@iom.int. Do přihlášky uveďte, zda se zúčastníte workshopu 1, který je zaměřen na Výuku češtiny jako druhého jazyka na v MŠ a ZŠ, nebo na workshop 2, který je zaměřen na Základní principy práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem ve školních i mimoškolních aktivitách.