​Nadace Open Society Fund ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a pod záštitou pana senátora Zdeňka Berky a paní poslankyně Markéty Wernerové uspořádala dne 8. 2. 2016 v Krajské knihovně Karlovarského kraje konferenci s názvem "Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji". Na konferenci vystoupili mimo jiné zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Open Society Fund, Člověka v tísni a Aliance Rodiče za inkluzi. 
 
sbornik_web.pdfSborník z konference
RZI_prezentace.pptxPrezentace - Rodiče za inkluzi
CVT_prezentace.pptxPrezentace - Člověk v tísni
Kreativni_partnerstvi.pptxPrezentace - Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
OSF_prezentace.pdfPrezentace - Nadace Open Society Fund
NFH_prezentace.pdfPrezentace - Nadační fond Harmonie
KAP_prezentace.pptxPrezentace - OŠMT ke Krajskému akčnímu plánu