​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti se změnami v přijímacím řízení a u maturitních zkoušek souvisejí opatření obecné povahy a dodatky k nim, která jsou účinná od 15. 3. 2021. MŠMT dále vydalo metodiky k opatřením obecné povahy a časové schéma konání jednotných přjímacích zkoušek.