​Projekt "Say hallo to the world" je mezinárodním projektem, jehož cílem je spojování dětí ve školách a školách prostřednictvím video sítě, kde se mohou navzájem vidět a vzájemně se učit první cizí slova. Projekt se rovněž zaměřuje na učení o různých kulturách, tradicích a odlišných způsobech života. Účelem projektu je prostřednictvím zajímavých aktivit děti naučit rozvolňovat stereotypy, předsudky a nesnášenlivost k názorové rozmanitosti, k cizincům, lidem se zvláštními potřebami, starším osobám apod. Každá škola a školka, která se projektu zúčastní a úspěšně jej zrealizuje, získá čestný titul „tolerantní (mateřská) škola.“ Díky tomu bude zřejmé, že na dané škole / školce se děti se učí toleranci a porozumění rozmanitosti. Bližší informace o způsobu zapojení do projektu lze nalézt ZDE.