​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo propozice soutěží a soutěžních přehlídek základních uměleckých škol pro školní rok 2019/2020. Soutěžními disciplínami jsou: hra na kytaru (včetně komorní hry), hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra dechových orchestrů, hra jazzových souborů a ostatních orchestrů, literárně dramatický obor - sólový a slovesný projev a výtvarný obor – soutěžní přehlídka. Vlastní text propozic naleznete na stránkách MŠMT