​Organizační tým Roadshow pro školy pořádá stejnojmennou akci, která je určena pro ředitele škol, správce technického vybavení a příznivce moderních ICT technologií ve školství. Akce se uskuteční ve termínech 2. října - 25. října 2017 v různých městech České republiky. Do Karlových Varů zavítá akce 4. října 2017. Akce je pro přihlášené zdarma. Program a registrace na www.roadshowproskoly.cz