​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 9. dubna 2018 od 10.15 do 14.15 první setkání středních škol, které realizují výuku některých předmětů v cizím jazyce dle výnosu č. 9/2013. Cílem setkání je výměna informací, diskuze aktuálních témat, vyjasnění personálního zajištění a seznámení s obdobným systémem v Sasku a na Slovensku. Přihlášky je nutné zaslat do 4. dubna 2018 na mail: marie.cernikova@msmt.cz