​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu s názvem "Podpora zvýšení účastni dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2022. Žadatelem​ mohou být mimo jiné mateřské školy, obce, nestátní neziskové organizace. Termín pro podávání žádostí je do 19. 6. 2022.