Zoologická a botanická zahrada města Plzně nabízí školám besedy, které se uskuteční přímo ve škole. Cílem besed je seznámení žáků škol s fungováním zahrady, s chovanými zvířaty a s chovatelským zázemím. Cena za 1,5 hodinovou besedu se žáky je 20 Kč/žák. Harmonogram výjezdů je pevně stanoven. V Karlovarském kraji se jedná o termíny 26. 2. a 27. 2.. Lze se dohodnout i na individuálním termínu. Přihlášky je nutné podat do 1. února 2018 na telefonu 378 038 338 nebo prostřednictvím mailu: zooluftnerka@seznam.cz.