​Organizace Pražské matky pořádá 3. ročník osvětové kampaně "Pěšky do školy", jejímž cílem je motivace dětí a rodičů, aby přišli do školy pěšky. Do kampaně se mohou přihlásit školy i jednotlivé třídy.