Ve dnech 22. - 23. 9. 2017 se Hotelu Flora (Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc) uskuteční konference na téma "Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky". Konference je realizována v rámci projektu, jehož nositelem je Dům dětí a mládeže Uherský Brod a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace. Účastníkům bude poskytnuta náhrada za cestovní výlohy. Více informací v pozvanka_olomouc.docpozvánce. Termín pro podávání přihlášek je do 4. 9. 2017.