​Společnost pro výživu pořádá 8. ročník soutěže "O nejlepší školní oběd". Účast školních jídelen je velmi jednoduchá. Jídelny se přihlásí do soutěže se svým oblíbeným menu, které běžně připravují svým strávníkům. Takto připravené menu vyfotí a do přihlášky vyplní recepturu a kontaktní údaje. Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách Společnosti pro výživu a Jídelen, kde je rovněž uveden přihlašovací formulář. Termín pro přihlášení je do 30. dubna 2017. Deset vybraných finalistů se utká o vítězství dne 24. srpna 2017 v Praze.