​Dne 10. listopadu 2017 se v aule Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra uskuteční od 10.00 pro ředitele základních a středních škol a od 12.00 pro ředitele mateřských škol, základních uměleckých škol a školských zařízení seminář k reformě financování reagionálního školství za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Miroslavy Večeřové - ředitelky odboru financování regionálního školství a Ing. Vlastimila Finkeho. S ohledem na kapacitu auly gymnázia žádáme pouze o účast ředitele či jím pověřeného zástupce.