​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zpracovalo souhrnnou informaci, jak dál postupovat u projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II). Doporučujeme rovněž průběžně sledovat stránky operačního programu.
 
Sdeleni_sablony_II.docxSdělení MŠMT k šablonám