​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jarní období 2020 a dále kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2020.