​Asociace školních sportovních klubů, z.s. organizuje pro základní školy projekt s názvem Sportuj ve škole. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. - 5. třídy v rámci provozu školní družiny. Podrobné informace o projektu naleznete na webu asociace nebo na webu projektu. Přihlášky pro zapojení školy do projektu v roce 2019 je nutné zaslat do 20. 10. 2018 na adresu:
Mgr. Dagmar Hubáčková - sportujveskole@assk.cz 774 991 681 nebo Mgr. Tomáš Mojžíš, mojzis@assk.cz, mobil: 608 530 133