Společnost a.i.m. Agentur s.r.o. pořádá dne 21. 11. 2022 od 12.00 v Krajské knihovně Karlovy Vary (Závodní 378/84, K. Vary) workshop na téma "Možnosti vzdělávání v zahraničí pro všechny cílové skupiny s programem Erasmus+" a "Tipy a techniky pro učení cizích jazyků." Workshop je pro účastníky zdarma. Pracovníci Domu zahraničních spolupráce při MŠMT představí možnosti programu Erasmus+ a možnosti čerpat prostředky na komunitní projekty. Součástí workshopu budou také tipy pro učení cizích jazyků a vyzkoušení mnemotechnik na cizí slovíčka. Akce je vhodná pro zástupce škol, neziskové organice, zástupce spolků, ale i ostatní se zájmem o zahraniční spolupráci a pobyty. Registrovat se lze ZDE.