Kontakty

  Zodpovídá za stránky portálu
 

Ing. Jana Trantinová

Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz   
tel.: 354 222 210

 
Manažer:
   

Ing. Stanislav Jambor

Vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů/projekty z evropských fondů v oblasti vzdělávání; konzultace k dotačním titulům z EU; rozvoj lidských zdrojů  

stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 358

Manažer:
   

Ing. Lubomír Modrovič

Oddělení vzdělávání a evropských programů/projekty kraje a příspěvkových organizací; informace k dotačním titulům; investice příspěvkovým organizacím hrazené z rozpočtu kraje

lubomir.modrovic@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 407

Manažer:
   

Mgr. Eva Maršíková

Oddělení vzdělávání a evropských programů/nostrifikace; dlouhodobý záměr vzdělávání;

eva.marsikova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 467

 

Rodič a žák: 
Učitel: 

 

Manažer:​    Metodika
   

Ing. Eva Cíchová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/krajský koordinátor primární prevence; vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením; integrace dětí, žáků a studentů se SVP; třídy s upraveným vzdělávacím programem; finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ, SŠ eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 446

 

Rodič a žák: 
Manažer:​    Metodika
   

Mgr. Blanka Hanáková

oddělení vzdělávání a evropských programů/úkoly v oblasti předškolního, základního, základního uměleckého vzdělávání, dětských domovů a školního stravování blanka.hanakova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 514

 

 

Manažer:
   

Ing. Irena Lauermannová

Oddělení vzdělávání a evropských programů/střední a vyšší odborné vzdělávání - přijímací řízení, průběh vzdělávání, ukončování vzdělávání

irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 373

 

Rodič a žák:
Manažer:​    Metodika
   

Dana Martincová

Vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu/rejstřík škol; zřizovatelské kompetence; konkurzy; jmenování a odměňování ředitelů; stížnosti dana.martincova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 454

Rodič a žák:
Manažer:
   

Bc. Vlastimil Kovařík

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/rejstřík škol a školských zařízení; agenda zřizovatelských kompetencí

vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 261

Učitel:
Manažer:
Všechny sekce:
   

Ing. Pavel Kubeček

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/otázky k soutěžím; olympiády mládeže; příspěvky v oblasti sportu; výroční zprávy

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz   

tel.: 354 222 184

Všechny sekce:
Portál Karlovarskéo kraje:
Všechny sekce:
   

Josef Kočí

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/příspěvky v oblasti sportu a volného času; sportovní a předmětové soutěže; olympiády mládeže; anketa o nejlepšího sportovce

josef.koci@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 491

Portál Karlovarského kraje:
   

Mgr. Janka Kotrabová

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/právník odboru

janka.kontrabova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 337

Rodič a žák: 
Manažer:​

   Metodika

   Legislativa

   

Hedvika Huňková

Oddělení organizační, správní, mládeže a sportu/výkaznictví a mzdové záležitosti příspěvkových organizací;

hedvika.hunkova@kr-karlovarsky.cz
tel.: 354 222 453

 

Manažer:
   

Alena Radkovová

Vedoucí oddělení financování vzdělávání/agenda soukromých škol, rozpočet přímých výdajů a dotací příspěvkových organizací 

alena.radkovova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 484

 

 

Dana Hubálková

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov, Aš 

dana.hubalkova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 632

 

Martina Kašparová

Oddělení financování vzdělávání/ agenda příspěvkových organizací kraje; rozpočet přímých výdajů a dotací pro příspěvkové organizace kraje

martina.kasparova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 422

 

Irena Pfisterová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Cheb, Mariánské Lázně, Nové Sedlo 

irena.pfisterova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 442

 

Helga Grujbárová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi - oblast Sokolov 

helga.grujbarova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 235

 

Dagmar Rochová

Oddělení financování vzdělávání/tvorba rozpočtu přímých výdajů Karlovarského kraje a komponenty pro sestavení rozpočtu

dagmar.rochova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 284

 

Jitka Suchanová

Oddělení financování vzdělávání/rozpočet přímých výdajů a souvisejících dotací pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a DSO - oblast Karlovy Vary 

jitka.suchanova@kr-karlovarsky.cz

tel.: 354 222 317

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

Manažer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Financování

 

 

 

 

  

 

 

  Financování 

 

 

 

   

  

 

  Financování

 

 

 

 

  

 

  Financování

 

 

 

 

  

 

  

  Financování

 

 

 

 

  

  Financování