Stipendia SŠ a VŠ

Stipendia pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství

Dne 19. 6. 2023 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 295/06/23 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství. Tímto usnesením Zastupitelstvo Karlovarského kraje zároveň schválilo Vyhlášení tohoto dotačního programu.​


Stránky stipendijního programu​


Kraj_stip_lekari_zubari_2022.zipKrajská stipendia pro lékaře a zubaře - smlouva, formuláře a vyhlášení v roce 2022 - usnesení č. ZK 380/09/22 ze dne 12. 9. 2022


Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 19. 6. 2023 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 295/06/23 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, který je určen studentům vysokých škol. Tímto usnesením Zastupitelstvo Karlovarského kraje zároveň schválilo Vyhlášení tohoto dotačního programu.

 

Žádost o poskytnutí stipendia se podávají elektronicky ve lhůtě od 3. 10. 2023 9:00 hod. do 31. 10. 2023 16:00 hod. V případě, že elektronická žádost není podepsána uznávaným elektronickým podpisem musí ji žadatel vytisknout a společně s povinnými přílohami doručit na podatelnu Karlovarského kraje (Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) ve lhůtě do 9. 11. 2023 15:00 hod.

 

Informační web k dotacím

Vstup do elektronického systému

 

36_Program_Stipendia_nelekari.docxVyhlášení stipendijního programu a pravidla

36_Priloha_Vzor_smlouvy.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia

36_Priloha_Povinne_udaje.docxVzor formuláře dalších povinných údajů k žádosti - formulář musí být přílohou žádosti v listinné podobě !!!

Manual_2023.pdfManuál pro žadatele - vztahuje se na oba výše uvedené dotační programy

 

Krajska_stipendia_VS_2022.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - smlouva, formuláře a vyhlášení v roce 2022 - usnesení č. ZK 299/06/22 ze dne 20. 6. 2022

Krajska_stipendia_VS_2021.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - smlouva, formuláře a vyhlášení v roce 2021 - usnesení č. ZK 223/09/20 ze dne 14. 9. 2020

Stipendia_2020.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2020 - usnesení č. ZK 223/09/20 ze dne 14. 9. 2020

Stipendia_2019.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2019 - usnesení č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018

Krajska_stipendia_VS_2018.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2018 - usnesení č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018  

Krajska_stipendia_VS_2017.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2017 usnesením č. ZK 414/09/17 ze dne 7. 9. 2017

Kraj_stipendia_VS_2016.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2016 usnesením č. ZK 276/06/16 ze dne 9. 6. 2016

Kraj_stipendia_VS_2015.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2015 usnesením č. ZK 203/06/15 ze dne 11. 6. 2015 

Kraj_VS_stipendia_2014.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2014 usnesením č. ZK 287/09/14 ze dne 3. 9. 2014

 

Případné dotazy vám zodpoví: 

Ing. Irena Lauermannová

e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz 

telefon: 354 222 373

 

Stipendia pro žáky středních škol

Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.

Nová pravidla schválená Radou Karlovarského kraje dne 20. srpna 2018 usnesením č. RK 991/08/18 nabývají účinnosti dne 1. září 2018.

 

stipendia_strednich_skol.docPravidla

P1_Stipendia_SS_zadost.docPříloha č. 1

P2_Stipendia_SS_vyuctovani.docPříloha č. 2

 

Případné dotazy vám zodpoví paní Ing. Irena Lauermannová
e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
telefon: 354 222 373 ​​​​​​​​​