Stipendia SŠ a VŠ

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 14. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 223/09/20 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, který je určen studentům vysokých škol. Vyhlášení dotačního programu schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 961/08/21 ze dne 23. 8. 2021.

 

Žádost o poskytnutí stipendia se podávají elektronicky ve lhůtě od 12. 10. 2021 8:00 hod. do 21. 10. 2021 16:00 hod. Po vyplnění a uzavření žádosti v elektronickém systému ve výše uvedené lhůtě si žadatel tuto žádost vytiskne a společně s povinnými a nepovinnými přílohami doručí na podatelnu Karlovarského kraje (Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) ve lhůtě do 2. 11. 2021 15:00 hod.

 

Informační web k dotacím

Vstup do elektronického systému

 

36_vyhlaseni_pravidla_2021_stipendia_VS.docVyhlášení stipendijního programu a pravidla

36_smlouva_stipendia_VS_2021.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia

36_povinne_udaje_stipendia_VS_2021.docxVzor formuláře dalších povinných údajů k žádosti - formulář musí být přílohou žádosti v listinné podobě !!!

 

Stipendia_2020.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2020 - usnesení č. ZK 223/09/20 ze dne 14. 9. 2020

Stipendia_2019.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2019 - usnesení č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018

Krajska_stipendia_VS_2018.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2018 - usnesení č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018  

Krajska_stipendia_VS_2017.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2017 usnesením č. ZK 414/09/17 ze dne 7. 9. 2017

Kraj_stipendia_VS_2016.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2016 usnesením č. ZK 276/06/16 ze dne 9. 6. 2016

Kraj_stipendia_VS_2015.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2015 usnesením č. ZK 203/06/15 ze dne 11. 6. 2015 

Kraj_VS_stipendia_2014.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2014 usnesením č. ZK 287/09/14 ze dne 3. 9. 2014

 

Případné dotazy vám zodpoví: 

Ing. Irena Lauermannová

e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz 

telefon: 354 222 373

 

Stipendia pro žáky středních škol

Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.

Nová pravidla schválená Radou Karlovarského kraje dne 20. srpna 2018 usnesením č. RK 991/08/18 nabývají účinnosti dne 1. září 2018.

 

stipendia_strednich_skol.docPravidla

P1_Stipendia_SS_zadost.docPříloha č. 1

P2_Stipendia_SS_vyuctovani.docPříloha č. 2

 

Případné dotazy vám zodpoví paní Ing. Irena Lauermannová
e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
telefon: 354 222 373 ​​​​​