Stipendia SŠ a VŠ

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 21. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 237/06/18 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, který je určen studentům vysokých škol. Vyhlášení dotačního programu schválila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1023/08/19 ze dne 19. 8. 2019.

 

Žádost o poskytnutí stipendia se podávají elektronicky ve lhůtě od 1. 10. 2019 8:00 hod. do 31. 10. 2019 15:00 hod.. Po vyplnění a uzavření žádosti v elektronickém systému ve výše uvedené lhůtě si žadatel tuto žádost vytiskne a společně s povinnými a nepovinnými přílohami doručí na podatelnu Karlovarského kraje (Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) ve lhůtě do 7. 11. 2019 15:00 hod..

 

Informační web k dotacím

Vstup do elektronického systému

 

stipendia_VS_program.docxProgram

Stipendia_VS_vyhlaseni_2019.docxVyhlášení stipendijního programu 

Stipendia_VS_pravidla_2019.docPravidla stipendijního programu Karlovarského kraje

Stipendia_VS_zadost_VZOR_2019.docxVzor žádosti o stipendium

Stipendia_VS_smlouva_2019.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia

Stipendia_VS_formular_2019.docVzor formuláře dalších povinných příloh žádosti - formulář musí být přílohou listinné podoby žádosti !!!

 

Krajska_stipendia_VS_2018.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, program, smlouva, žádost a vyhlášení v roce 2018 - usnesení č. ZK 237/06/18 ze dne 21. 6. 2018  

Krajska_stipendia_VS_2017.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2017 usnesením č. ZK 414/09/17 ze dne 7. 9. 2017

Kraj_stipendia_VS_2016.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2016 usnesením č. ZK 276/06/16 ze dne 9. 6. 2016

Kraj_stipendia_VS_2015.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2015 usnesením č. ZK 203/06/15 ze dne 11. 6. 2015 

Kraj_VS_stipendia_2014.zipKrajská stipendia pro studenty VŠ - pravidla, smlouva a žádost schválené v roce 2014 usnesením č. ZK 287/09/14 ze dne 3. 9. 2014

 

Případné dotazy vám zodpoví: 

Ing. Irena Lauermannová

e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz 

telefon: 354 222 373

nebo

Mgr. Eva Maršíková
e-mail: eva.marsikova@kr-karlovarsky.cz         
telefon: 354 222 467  

 

Stipendia pro žáky středních škol

Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.

Nová pravidla schválená Radou Karlovarského kraje dne 20. srpna 2018 usnesením č. RK 991/08/18 nabývají účinnosti dne 1. září 2018.

 

stipendia_strednich_skol.docPravidla

P1_Stipendia_SS_zadost.docPříloha č. 1

P2_Stipendia_SS_vyuctovani.docPříloha č. 2

 

Případné dotazy vám zodpoví paní Ing. Irena Lauermannová
e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
telefon: 354 222 373 ​​​