Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

Organizace školního roku

 

1. 9. 2021
Začátek školního roku

27. - 29. 10. 2021
Podzimní prázdniny

23. 12. 2021
Začátek Vánočních prázdnin

2. 1. 2022
Konec Vánočních prázdnin

4. 2. 2022
Jednodenní pololetní prázdniny

30. 6. 2022
Konec školního roku


Celá organizace školního roku >

Soutěže

Rychlé vyhledávání škol


Microsoft.SharePoint.SPException: Nelze najít zadaného uživatele nebo skupinu domény. ---> System.Security.Principal.IdentityNotMappedException: Some or all identity references could not be translated. at System.Security.Principal.NTAccount.Translate(IdentityReferenceCollection sourceAccounts, Type targetType, Boolean forceSuccess) at System.Security.Principal.NTAccount.Translate(Type targetType) at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPClaimProviderManager.GetProviderUserKey(String encodedSuffix) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPClaimProviderManager.GetProviderUserKey(String encodedSuffix) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility.GetFullUserKeyFromFullName(String fullName) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility.GetBinaryUserId(String fullName) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPAcl`1.Add(String principalName, String displayName, Byte[] securityIdentifier, T grantRightsMask, T denyRightsMask) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, String settingId, Boolean fallback, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, String settingId, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.DataAccess.AccessControlListMaterializer.GetAccessControlListForObject(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.AccessControlledMetadataObject.Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.IAccessControlledMetadataObjectInternal.GetAccessControlListInternal() at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.DataClassRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs, IFilterCollection filters) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteFiltered(IEntity this, IFilterCollection filterCollection, IMethodInstance methodInstanceToExecute, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.b__3(IEntity e, IMethodInstance mi, IFilterCollection fc, ILobSystemInstance lsi) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityInstanceEnumeratorFactory.CreateEntityInstanceEnumerator(IEntity entity, IMethodInstance methodInstance, IFilterCollection filters, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ExecutionCallBack executionCallBack) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.Entity.FindFiltered(IFilterCollection filterCollection, String finderName, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetEntityInstanceEnumerator(XmlNode xnMethodAndFilters) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstancesInternal(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstances(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureEntityDataViewAndOrdering(String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageFirstRow) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at QuickSearchSchool.VisualWebPart1.VisualWebPart1UserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e)

13.9.2021
5. ročník soutěže Technowizz
​Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností AGC Automotive Czech (přední evropský...
Celá novinka >
7.9.2021
Výstavy středních škol 2021
V letošním roce se opět uskuteční tradiční výstavy středních škol. Konkrétně proběhnou v těchto...
Celá novinka >
30.8.2021
Projekt #jsemlaskavec
V letošním roce se uskuteční 5. ročník celorepublikového happeningu v rámci projektu #jsemlaskavec,...
Celá novinka >