Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

RODIČ A ŽÁK

2.12.2019
Univerzita obrany v Brně - dny otevřených dveří
Univerzita obrany v Brně Vás zve na dny otevřených dveří Fakulty vojenských technologií, Fakulty...
Celá novinka >
14.11.2019
39. ročník dětského výtvarného festivalu "Malý Montmartre 2020"
​Ve dnech 23. - 30. 5. 2020 se v severomakedonském městě Bitola uskuteční 39. ročník dětského...
Celá novinka >

Školská zařízení

Rychlé vyhledávání škol


Microsoft.SharePoint.SPException: Nelze se připojit k objektu LobSystem (externí systém). ---> Nelze se připojit k objektu LobSystem (externí systém). (Cannot open database "kevis5" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'KR-KARLOVARSKY\DUMService'.) Stack Trace: at Microsoft.SharePoint.BusinessData.SystemSpecific.Db.DbConnectionManager.Execute(Object[] args) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.WindowsAuthenticator.<>c__DisplayClass2.b__0() at Microsoft.Office.Server.Security.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.WindowsAuthenticator.ExecuteAfterRevertToSelf(Object[] args) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.SystemSpecific.Db.DbConnectionManager.GetConnection() at Microsoft.SharePoint.BusinessData.SystemSpecific.Db.DbSystemUtility.ExecuteStatic(IMethodInstance methodInstance, ILobSystemInstance lobSystemInstance, Object[] args, IExecutionContext context) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.DataClassRuntime.ExecuteInternalWithAuthNFailureRetry(ISystemUtility systemUtility, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[] overrideArgs) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.DataClassRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs, IFilterCollection filters) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteFiltered(IEntity this, IFilterCollection filterCollection, IMethodInstance methodInstanceToExecute, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.b__3(IEntity e, IMethodInstance mi, IFilterCollection fc, ILobSystemInstance lsi) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityInstanceEnumeratorFactory.CreateEntityInstanceEnumerator(IEntity entity, IMethodInstance methodInstance, IFilterCollection filters, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ExecutionCallBack executionCallBack) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.Entity.FindFiltered(IFilterCollection filterCollection, String finderName, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetEntityInstanceEnumerator(XmlNode xnMethodAndFilters) ------------------------ Inner Exception: System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot open database "kevis5" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'KR-KARLOVARSKY\DUMService'. at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject, Boolean withFailover) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at Microsoft.SharePoint.BusinessData.SystemSpecific.Db.DbConnectionManager.Execute(Object[] args) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetEntityInstanceEnumerator(XmlNode xnMethodAndFilters) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstancesInternal(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstances(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureEntityDataViewAndOrdering(String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageFirstRow) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at QuickSearchSchool.VisualWebPart1.VisualWebPart1UserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
Nelze se připojit k objektu LobSystem (externí systém).

ID korelace:f83b832e-fee5-4761-8135-12923615f20d

2.12.2019
Univerzita obrany v Brně - dny otevřených dveří
Univerzita obrany v Brně Vás zve na dny otevřených dveří Fakulty vojenských technologií, Fakulty...
Celá novinka >
14.11.2019
39. ročník dětského výtvarného festivalu "Malý Montmartre 2020"
​Ve dnech 23. - 30. 5. 2020 se v severomakedonském městě Bitola uskuteční 39. ročník dětského...
Celá novinka >
11.11.2019
Prezentační den Univerzity obrany
​Dne 19. 11. 2019 se od 10.00 uskuteční v knihovně Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší...
Celá novinka >